150-lecie Szkoły

Nemencines Pzceskio mokyklos knygutes virselis.cdr

Print Friendly, PDF & Email

Burza mózgów

17 lutego w naszym gimnazjum odbył się konkurs – podsumowanie JUBILEUSZU 150-LECIA szkolnictwa w Niemenczynie. Gimnazjum szykowało się od dawna, uczniowie z niecierpliwością czekali na niego. Wiadomo było przecież, że odbędzie się on dość nietypowo, z użyciem najnowszych technologii itp. Zarejestrowało się 20 osób, uczestniczyło tylko 11, szkoda…

Dobrze dobrane dekoracje, muzyka, w sumie wszystko było na najwyższym poziomie. Pytania dotyczyły historii szkoły, pierwszych dyrektorów, maksymalnej ilości uczniów lub nauczycieli, kolejnych remontów, kółek bądź projektów. Uczestniczyli tu uczniowie z różnych klas, należy dodać, że dość dobrze spisali się przedstawiciele klas 5. Konkurs składał się z 3 etapów. Do ostatniego trafili najlepsi, a było ich 6. Po podsumowaniu najlepszą okazała się ucz. klasy g3b Elżbieta Wysocka, drugie miejsce zajął Julian Germanowicz, trzecie- Karolina Smirnowa ucz. kl. g3b. Gratulacje dla najlepszych!!!

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi gimnazjum Tadeuszowi Grygorowiczowi. Właśnie to jest ta osoba, która złożyła propozycję, aby podsumowanie 150 – lecia edukacji w Niemenczynie odbyło się w ten nietradycyjny sposób.

Dziękujemy Julianowi Germanowiczowi i Edgarowi Kriwelisowi, członkom parlamentu uczniowskiego, którzy zorganizowali młodzież gimnazjalną do udziału. Dziękujemy paniom Helenie Szapiro i Mirosławie Wróblewskiej, które ułożyły konkursowe pytania.

Dziękujemy Edycie Pakietur, Mariuszowi Tumaszowi i Mirosławowi Pakieturowi. Oto właśnie ci, którzy odpowiadali za techniczną część imprezy. Huczne oklaski należały się dla pana Walerego Pietrowicza, który przyszykował wspaniałe opracowanie muzyczne!

Brawa dla prowadzących pani Żanety Gasperowicz, Iłony Łuczyńskiej i pana Mirosława Siemaszko.

Do następnych pomysłowych, oryginalnych i wspaniałych imprez.

Print Friendly, PDF & Email

Echa jubileuszu 150-lecia szkoły

Za nami Jubileusz 150-lecia naszej szkoły. Główne uroczystości odbyły się 6 listopada w WCK w Niemenczynie po całym roku przygotowań i pracy wielu ludzi: nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, absolwentów i przyjaciół.

Wspomnienia są skarbnicą przeszłości głęboko zakorzenionej w naszych sercach. Mamy nadzieję, że absolwenci szkoły różnych roczników, honorowi goście, złoci medaliści, władze samorządowe i oświatowe, przedstawiciele instytucji i urzędów, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorzy szkół i gimnazjów, nauczyciele, uczniowie, administracja i obsługa zachowają to święto w swej pamięci.

Z myślą o upamiętnieniu 150-letniej historii szkolnictwa w Niemenczynie z inicjatywy dyrekcji i rady pedagogicznej, komitetu organizacyjnego, w skład którego weszło ponad 30 osób, rozpoczęliśmy uroczyste obchody rocznicy od 1 września 2014 roku, organizując różnego rodzaju imprezy wg zaplanowanego harmonogramu. Mieliśmy spotkania z absolwentami naszej szkoły, dyskusje, gromadziliśmy stare fotografie, prowadziliśmy nietradycyjne lekcje, zorganizowaliśmy wycieczki oraz otwarcie galerii zdjęć, poświęconej wszystkim maturzystom naszej szkoły.

Uroczystą akademię rozpoczęto od ciepłego powitania zebranych na sali gości, nauczycieli oraz uczniów. Symboliczny montaż słowno-muzyczny miał wymowę więzi różnych pokoleń. Wicedyrektor Irena Karpawiczenie przedstawiła w zarysie historię powstania i działania szkolnictwa w naszym mieście. Ze szczerymi słowami podziękowania za okazany zaszczyt naszemu gimnazjum wystąpił dyrektor Tadeusz Grygorowicz, jak również przedstawił dzień dzisiejszy naszej placówki oświatowej. Głos zabrali także honorowi goście, którzy podziwiali imponujące osiągnięcia szkoły i rozmach tej uroczystości.

Z całego serca pragniemy złożyć podziękowania władzom rejonowym za przybycie na uroczystość w osobach wicemera rejonu wileńskiego Jana Gabriela Mincewicza, wicedyrekta administracji Roberta  Komarowskiego, kierownik wydziału oświaty Lilii Andruszkiewicz oraz kurator naszego gimnazjum Bożeny Szarandinej i pełne serdeczności, ciepła, szczerych życzeń słowa i prezenty. Pamiętamy o trosce o nasze gimnazjum i wszelkie rady oraz wsparcie podczas awansu szkoły do statusu gimnazjum.

Serdecznie dziękujemy wicemarszałkowi Sejmu RL Panu Jarosławowi Narkiewiczowi, posłance na Sejm Ricie Tamosziunienie oraz posłowi Leonardowi Talmontowi za gratulacje  i wysoką ocenę naszej działalności i dorobku. Będziemy pamiętać o Pańskich słowach, aby nadal wychowywać naszą młodzież w duchu tolerancji i szacunku do każdego człowieka. Gorąco dziękujemy również posłowi na Sejm RL oraz prezesowi Stowarzyszenia „Macierz Szkolna“ Józefowi Kwiatkowskiemu za stałą opiekę i szczególną pamięć o naszej szkole, w której rozpoczynał pan pracę. Dziękujemy za przekazane dokumenty do gimnazjalnego muzeum, świadczące o naszej walce w obronie szkolnictwa w języku polskim.

Dziękujemy doradcy premiera RL Pani Auksė Kontrimienė i naszemu absolwentowi R. Duchniewiczowi za przekazanie  pozdrowień od premiera A. Butkewicziusa.

Składamy wyrazy wdzięczności Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Panu Stanisławowi Cygnarowskiemu  za przekazanie gratulacji w imieniu Ambasady RP – na czele z Jarosławem Czubińskim. Jest to dla nas wielkim wyróżnieniem i uznaniem. Dziękujemy za wsparcie finansowe koncertu z udziałem Katarzyny Zwonkuwienie, bez którego obchody nie byłyby tak uroczyste i tak wyjątkowe.

Słowa uznania i podzięki kierujemy do J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza – Metropolity Wrocławskiego, naszego byłego ucznia, za prezenty i z serca płynące słowa modlitwy o nas.

Niezmiernie dziękujemy naszym sponsorom:

  • Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego
  • Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych
  • ZPL rejonu wileńskiego
  • Spółce „Laikas valgyti“
  • Spółce „Mylida“
  • Spółce „Cesta“
  • Spółce „Vilnika“
  • Domowi Kultury Polskiej w Wilnie
  • Sz. P. Marii Niedzwieckiej, Janinie Kolewoj, Henryce Piotrowskiej (Kisieliovienė), Tatjanai Lukošienei, Reginie Górskiej, Jarosławowi Jurkiewiczowi, Leonowi Siewrukowi, Walerii Raczyńskiej, Nairze Nersisian (Gužauskienė).

Za Wasze Wielkie Serca niech będą podziękowaniem proste słowa: „Bóg zapłać“. To dzięki Wam obchody nabrały takiego rozmachu i poklasku. Wasze wsparcie sprawiło, że jubileusz szkoły stał się prawdziwym świętem dla wszystkich uczestników.

Szczere podziękowanie dla przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Szczytna, gmin Dźwierzuty i Kolbudy za wsparcie materialne oraz piękną współpracę.

Dziękujemy starostom miasta i gminy niemenczyńskiej, dyrektorom zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych, emerytowanym nauczycielom. Niech Wasze życzenia będą bodźcem dla nas, by uparcie dążyć do wytyczonego celu.

Miłą niespodzianką stały się telegramy z USA od Andriusa Malinauskasa i z Polski od Renaty Rymkiewicz.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTO NIE ZOSTAŁ OBOJĘTNY I PRZEŻYŁ WRAZ Z NAMI TEN CHLUBNY JUBILEUSZ

Print Friendly, PDF & Email

11 Listopada, Dzień Patrona oraz kolejny dzień Jubileuszu

W historii Polski tak się składa,
Był kiedyś wiek niewoli:
11 LISTOPADA
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka, by
przez szacunek dla POLAKA
pozostał DNIEM NIEPODLEGŁOŚCI.

Z okazji święta 97 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski uczniowie klas 8a i 8b wzięli udział w złożeniu wieńców i zapalaniu zniczy przy Mauzoleum Marszałka J. Piłsudskiego na Rossie. Natomiast wczesnym rankiem w tym dniu grupa rowerzystów wyruszyła z Niemenczyna do Zułowa na czele ze starostą miasta Niemenczyn panem M. Borusewiczem i dyrektorem szkoły sportowej rejonu wileńskiego M. Kaczanowskim. Złożyli oni hołd pamięci przy pomniku upamiętniającym miejsce urodzin Marszałka. W drodze powrotnej przed gimnazjum witała ich młodzież szkolna i nauczyciele. Głównym punktem obchodów Święta było złożenie wieńców, zapalanie zniczy na grobach legionistów na cmentarzu w Niemenczynie. Wzięli w nim udział rowerzyści, nauczyciele i młodzież gimnazjalna. Uczniowie z klasy g2a przedstawili montaż literacko-poetycki, który ukazał trudną i krwawą drogę narodu polskiego do Niepodległości. Wszyscy uczestnicy Apelu Pamięci poczuli się dumni, że są POLAKAMI, mają swą godność i ojczyznę, bo naród i Groby – to nasza historia.

Zabawa na sto dwa

Z pewnością możemy twierdzić, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci społeczności gimnazjum. Sala w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie po raz kolejny pękała w szwach. Zebrali się wszyscy bez wyjątku, od niemowląt (można było ich zobaczyć nawet na scenie) aż po osoby starsze (czyli dziadkowie lub pradziadkowie). Wobec uroku Katarzyny obojętnych nie było.

11 listopada bowiem zawitała do Niemenczyna gwiazda litewskiej estrady Katarzyna. Należy dodać, że to był nietypowy koncert dla społeczności miasteczka i gimnazjum. To był kolejny dzień obchodów Wielkiego Jubileuszu, Dzień Patrona oraz oczywiście Dzień Niepodległości Polski. O atmosferze, specyfice oraz aurze panującej podczas koncertu opisać słowami się nie da. To trzeba obejrzeć i przeżyć. Ale najważniejsza w tym wypadku będzie pamięć, bowiem tego się nie zapomni. Aby to lepiej utrwalić, można obejrzeć zdjęcia (R. Sudenis). Po tak wspaniałym koncercie na uczniów czekała dyskoteka, która wszystkich zawsze tak łączy.

Na zakończenie należy podziękować za dofinansowanie, wsparcie oraz pomoc w organizacji i obchodach Jubileuszu 150-lecia szkoły w Niemenczynie: Ambasadzie RP w Wilnie, Stowarzyszeniu inicjatyw społecznych, Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego, Wileńskiemu oddziałowi rejonowemu ZPL, UAB „Vilnika”, UAB „Laikas valgyti”, UAB „Nartida”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Wizyta gości z Wrocławia

Dzisiaj 10 listopada nas odwiedziła delegacja z Dolnego Śląska. Byli to studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, uczniowie Zespołu Szkół w Bolesławcu oraz gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie wraz z opiekunami, a także telewizja wrocławska, którzy goszczą na Litwie z okazji Święta Niepodległości Państwa Polskiego. Do gimnazjum przybyli z okazji obchodów 150-lecia szkoły i przekazali pozdrowienia jubileuszowe od Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, który był uczniem naszego gimnazjum. Wraz z pozdrowieniami od Jego Eminencji dyrektorowi został przekazany Pierścień Tysiąclecia. Gościom przedstawiliśmy zarys historyczny szkoły, jak również dzień dzisiejszy naszej placówki. Zapoznaliśmy ze szkolnym muzeum i niektórymi salami lekcyjnymi, nasi uczniowie udzielili wywiadów przedstawicielom telewizji.

Delegacja wzięła też udział w imprezie „Śpiewamy po polsku”, która odbywała się w ramach Tygodnia Języka Polskiego. Na początku z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości wykonaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”. Uczniowie na tę imprezę przygotowali różne piosenki polskie, poczynając od patriotycznych po piosenki o Wilnie i przyrodzie podwileńskiej. Miło nam było śpiewać wspólnie z gośćmi, czuliśmy się jedną rodziną i tak jest w rzeczywistości, bo przecież nas łączy język ojczysty. Wszyscy jesteśmy Polakami. Dziękujemy Jego Eminencji za jubileuszowe życzenia oraz uczestnikom spotkania za serdeczne i miłe słowa dla nas.

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny dzień Jubileuszu…

8 listopada na cmentarzu w Niemenczynie mimo niesprzyjającej aury, zebrała się dość liczna grupa osób, by uczcić pamięć TYCH, którzy odeszli do Wieczności.

W ten dzień przypada też 12 rocznica od dnia śmierci dyrektora szkoły ś. p. A. Malinauskasa.

Rodzice, nauczyciele, uczniowie, przyjaciele i bliscy zapalili znicze oraz złożyli kwiaty na grobach pedagogów i odmówili pacierze.

Przy okazji należy podziękować dla pana Edmunda Walentynowicza, który corocznie w przededniu Dnia Zmarłych  składa chryzantemy na grobach nauczycieli. W imieniu społeczności gimnazjalnej dziękujemy Mu za to.

Następnie w kościele była celebrowana msza św. za społeczność gimnazjalną. Było miło, że razem z nami modlili się Goście z Polski, którzy przybyli na nasz Jubileusz. Na zakończenie delegacja z Polski z okazji 160-lecia konsekracji kościoła w Niemenczynie i Jubileuszu 150-lecia szkoły w imieniu Rodaków  wręczyła obraz z wizerunkiem św. Jana Pawła 2.

By należycie uczcić Jubileusz, w kaplicy Parczewskich zapalono znicze.

Print Friendly, PDF & Email