Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

bpd       lmnsc       smm

Gimnazija šiais mokslo metais pradėjo bendradarbiavimą su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru ir dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Nuo 2012 m. spalio 3 d. gimnazijoje sukurta Ugdymo karjerai grupė:

  • gimnazijos psichologė Halina Ikomienė – grupės koordinatorė, vadovė,
  • socialinė pedagogė Natalija Kriaučiūnienė – grupės koordinatorė,
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kačanovska – narė,
  • technologijų mokytoja metodininkė Vanda Voronecka – narė,
  • gimnazijos bibliotekininkė Kristina Kuzmickaja – narė,
  • rusų kalbos mokytoja Larisa Veretenikova – narė.

Ugdymo karjerai grupė darbą organizuoja vadovaujantis „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1 – 314, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius ir galimybes.
Plačiau apie projektą, ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt
1-12 kl. mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo  pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje: www.aikos.lt

Parengė:
Ugdymo karjeros grupės koordinatorė
Socialinė pedagogė Natalija Kriaučiūnienė

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.