Odkrycia projektu „Szlakiem Konstantego Parczewskiego”

Obranie patrona placówki oświatowej wiąże się z codziennym poszukiwaniem nowych faktów, doświadczeń, czasami odkryć. Takim ważnym faktem dla gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego został przypadkowo znaleziony w sieci cyfrowej nekrolog o odejściu do Boga św. pamięci Róży Bukowskiej z Parczewskich, pochodzący z 1936 roku. Po dokładniejszych dociekaniach i badaniach drzewa genealogicznego rodu Parczewskich okazało się, że to jest córka patrona naszego gimnazjum Konstantego Parczewskiego, o której istnieniu wiedzieliśmy, ale losy prześledzić nie udawało się.

Róża Bukowska z Parczewskich była małżonką Adama Bukowskiego, powstańca styczniowego. Wychowali syna Henryka. Wieczne ukojenie znalazła w grobie rodzinnym w Jabłonnie pod Warszawą. Sama Róża otrzymała swe imię na cześć cioci – Róży Parczewskiej siostry Konstantego Parczewskiego. Nowym odkryciem były „Mowy pogrzebowe po św. p. Róży Parczewskiej”, które dostarczyły niezwykle ważnych informacji o rodzinie Parczewskich. Miłość, którą darzyła Róża swych braci i ich dzieci, nie da się opisać w krótkim artykule. Osoba niezwykle utalentowana, malarka swe życie poświęciła rodzinie i wychowaniu osieroconych dzieci Aleksandra i Antoniego (przyrodniego brata). Prawowita chrześcijanka świecąca przykładem, potrafiła zachować najlepsze cechy kobiety – patriotki. Swe wiekuiste ukojenie znalazła w nowopowstałym kościele w Niemenczynie, fundatorem którego był brat Aleksander Parczewski.

Uczniowie klasy g2b opracowali znalezione materiały i umieścili w gimnazjalnym muzeum.

Wychowawczyni
Irena Karpawiczenie

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.