Impulsy Wysokiej Kultury Szkołom

100_4051 100_4052 100_4055 100_4056 100_4060 100_4061 100_4063 100_4065 Nuotrauka0037 Nuotrauka0038

 

We wtorek 7 maja mieliśmy ostatnie spotkanie w ramach projektu „Impulsy Wysokiej Kultury Szkołom“. Należy przyznać, że projekt jest niezwykle udany. W ciągu roku nas odwiedzili i chętnie obcowali architekt Rimanta Marija Janulevičienė, tłumacz Antanas Gailius, reżyser Aloyzas Jančoras, pisarka Birutė Jonušaitė, dziennikarz Laisvūnas Karvelis, aktor Kowieńskiego Teatru Muzycznego Gediminas Maciulevičius, twórca ludowy Jonas Rudzinskas.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim gościom, którzy barwnie i z wielkim zaangażowaniem mówili o dziedzinach sztuki, którym służą. Były to naprawdę wartościowe spotkania, gdyż pozwoliły młodzieży spojrzeć pod innym kątem na bardzo wiele rzeczy, zaczerpnąć mnóstwo ciekawych i czasem nieoczekiwanych wiadomości. Najważniejszy jednak był bezpośredni kontakt z człowiekiem, który mógł odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania, mógł ujawnić najgłębsze tajemnice swojego zawodu, zademonstrować wiele interesujących i wartościowych rzeczy.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „ Edukacja i nauka się przez całe życie” oraz Ministerstwo Oświaty Litwy. Urzeczywistnia go Litewska Asocjacja Twórców Sztuki. Raz jeszcze dziękujemy pomysłodawcom i wykonawcom projektu oraz oczekujemy na nowe  jeszcze bardziej ambitne propozycje.

Koordynator projektu w gimnazjum
Irena Karpawiczenie

Impulsy Wysokiej Kultury Szkołom

100_2520 100_2521 100_2531 100_2534 100_2543

 

Dziewiątego października gościliśmy panią architekt Rimantę Janulevičienė. Projekt AKIM oferuje spotkania z działaczami kultury i sztuki różnorodnych dziedzin. Spotkanie z architektem wzbogaciło wiedzę uczniów o kolejny kierunek. Został dokonany przegląd stylów architektonicznych w przekroju historycznym w oparciu o zabytki istniejące na Litwie. Wiele uwagi poświęciła pani Rimanta współczesnym światowym dziełom z tej dziedziny. Poznaliśmy najwyższe wieżowce, pływające miasta, budowle o niezwykłych kształtach. Mieliśmy zajęcia praktyczne, gdzie wspólnie próbowaliśmy zaprojektować wnętrze pokoju. Spotkanie przebiegło barwnie i swojsko. Pani architekt potrafiła w taki sposób pokierować pogadanką, że wszyscy czuli się rozluźnieni i chętnie dyskutowali. Żywimy nadzieję, że to spotkanie zachęci kogoś na studia z architektury.

Irena Karpawiczenie
wicedyrektor do spraw nauczania

Impulsy Wysokiej Kultury Szkołom

dscf1067 dscf1072 dscf1074 dscf1077 dscf1080

W ramach krajowego projektu „Impulsy Wysokiej Kultury Szkołom” w skrócie AKIM we wtorek odwiedził nas kolejny gość. Była to pisarka, tłumacz, badacz twórczości Czesława Miłosza Birutė Jonuškaitė.

Właśnie tej wybitnej osobowości było poświęcone dwugodzinowe spotkanie. Wszechstronnie i barwnie pani Birutė przestawiła sylwetkę noblisty, nie ukrywając nawet tych nieco kłopotliwych cech jego charakteru. W ramach dyskusji odbył się też nimi konkurs, w którym wzięli udział obecni na spotkaniu uczniowie klas G3. Należy przyznać, że młodzieży nie jest obca twórczość Miłosza, toteż odpowiedzi na zadane pytania padały dość szybko. Na zakończenie oglądaliśmy film „Wilno Miłosza”, gdzie sam poeta toczy wspomnienia o latach młodości w Wilnie. Przesiąknięte one były taką miłością i ciągłą fascynacją tym miastem, że nie sposób nie zacytować kilku wersów:

Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać
Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach.
Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej
A zawsze byłem tam z książkami w płóciennej torbie,…

Irena Karpawiczenie
wicedyrektor do spraw nauczania

We piątek 19 października o godz. 9.50 w sali konferencyjnej gimnazjum w ramach projektu „AKIM” odbędzie się spotkanie z panią architekt Rimantą Marią Janulevičienė. Zapraszamy

Inf. własna

Impulsy wysokiej kultury szkołom

img_0160 img_0161 img_0163 img_0164 img_0165

W sierpniu 2011 Zjednoczenie Działaczy Sztuki Litwy zwyciężyło w projekcie „Impulsy wysokiej kultury szkołom” ogłoszonym przez Ministerstwo Oświaty Litwy i finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada współdziałanie przedstawicieli kultury i sztuki z placówkami oświatowymi. W ramach akcji odbędą się spotkania, lekcje, dyskusje, zajęcia praktyczne, które mają na celu przybliżyć uczniom pojęcie kultury w szeroko rozumianym sensie. Będą również prenumerowane czasopisma omawiające problemy poszczególnych dziedzin sztuki.

Właśnie w ramach tego projektu 15 maja gościliśmy w gimnazjum operatora, reżysera, twórcę filmów fabularnych i dokumentalnych Aloizasa Jančorasa. Podczas spotkania gość mówił o procesie tworzenia filmu, zapoznał z głównymi postaciami zespołu filmowego i ich funkcjami. Przedstawił swe najnowsze prace. Na zakończenie oglądaliśmy film dokumentalny opowiadający o litewskiej misji pokojowej w Afganistanie. Przerażający obraz wyniszczonego fizycznie i moralnie kraju, który od 30 lat znajduje się w stanie wojny, wzruszył wszystkich do głębi serca. Pozwolił jeszcze raz przemyśleć i zrozumieć, jak wielkim i cennym darem jest życie, pokój i godne człowieka warunki egzystencji.