Specjalista opieki zdrowotnej

Liudmila Sarulevičienė (I korpus – gab 139A)

E-mail: liudmila.saruleviciene@vvsb.lt; tel: 868515349

Specjalista opieki zdrowotnej udziela konsultacji społeczności w zakresie wzmocnienia odporności ucznia.

Jest inicjatorem i uczestniczy w organizacji programów odnośnie wzmocnienia zdrowia. Pomaga dzieciom prowadzić zdrowy tryb życia i kształtować nawyki higieny osobistej.

Udziela i (albo) koordynuje pierwszej pomocy medycznej w instytucji. W razie potrzeby sprawdza stan higieny u uczniów. Przeprowadza odpowiednie czynności w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.

Zgodnie z ustalonym porządkiem nadzoruje i organizuje żywienie w placówce, a także informuje dyrekcję o swej działalności i problemach.

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.