“International Theatre Day”

Comenius projekto “European START: Solutions through Tales and ART”

partnerių spektakliai, parodyti festivalyje  “International Theatre Day”,

Čekijos respublika, Pribram, 2011 m.birželio 28d.

Lietuva: http://www.youtube.com/watch?v=FWbqobl8Z48&feature=related

Vilniaus raj. K. Parčevskio gimnazijos komandos spektaklyje “Pinokis ir Ko” nagrinėjama patyčių problema, socialinių tinklų keliamos grėsmės bei siūlomi sprendimai.

Didžioji Britanija: http://www.youtube.com/watch?v=uqXdVOyrkHo&feature=related

Didžiosios Britanijos komandos spektaklyje matysime, kaip “moksliukas” susitvarko su besityčiojančiais bendraamžiais ir net savo autoriteto galia priverčia juos griebtis knygų.

Rumunia: 1 dalis: http://www.youtube.com/watch?v=2My0eYf-vX4&feature=related

2 dalis :http://www.youtube.com/watch?v=o77yj_fWgbc&feature=related

Rumunijos komanda pasirinko parodyti  Chris’o Stiles’o  pjesę “What would you do?”, kurioje gvildenama gyvenimo kelio pasirinkimo problema. Pagrindinis herojus – Piteris išklauso daugelį patarimų, kol subręsta rimtam sprendimui bei atranda savyje talentą.

Vengrija: http://www.youtube.com/watch?v=gzDEDGjMdu8&feature=related

Vengrijos komanda parodė kasdieninius mokinių rūpesčius bei džiaugsmus praeityje bei mūsų laikais savo mini-spektaklyje “Behave if you can”. “Konfliktas yra mūsų viduje,” teigia St.Filipas…

Čekija:http://www.youtube.com/watch?v=7HfgGFEnljs&feature=related

Čekijos komandos šokyje matome,  kaip kolektyvinės patyčios gali sužlugdyti žmogų ir kaip svarbu yra užstoti patyčių auką bei rasti savyje drąsos pasipriešinti gaujos lyderiui.

Turkija: http://www.youtube.com/watch?v=5XXPq3mAbXY&feature=related

Turkijos komandos spalvingas pasirodymas perteikia turkiškų vestuvių dvasią, Hennos šventės tradicijas bei parodo nelaimingą jaunuolio meilę.

Dėkojame Čekijos partneriams iš Gymnázia pod Svatou Horou (Pribram m. )už filmavimo medžiagą.

Comenius projekto veikla yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis pagal MVG programą.

Comenius „European START” – pierwszy rok

 

Pierwszy rok działalności Comenius „European START” w gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

Międzynarodowy projekt Comenius, który łączy nasze gimnazjum oraz partnerów z Turcji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Włoch oraz Węgier startował jesienią ubiegłego roku. Nasze gimnazjum -koordynator tego projektu- gościło młodzież z innych państw. Uczestnicy wiele dowiedzieli się o kulturze i tradycjach naszego kraju, zwiedzili Niemenczyn, Wilno i Troki, zostały nawiązane pierwsze kontakty między partnerskimi szkołami.

Dalej projekt kontynuował swoją działalność w szkole. Uczniowie klas G3 przeprowadzili ankietowanie „Klimat psychologiczny w szkole, problemy szykanowania”. Ten problem jest aktualnym na Litwie i również u nas w gimnazjum. Aby złagodzić sytuację było przyszykowane stoisko informacyjne „Jak rozpoznać agresję i jej zapobiec”, prowadzono lekcje prewencyjne w młodszych klasach, podczas których omawiano urywki ze znanych bajek, analizując problemy agresji i szykanowania.  W wyniku uczniowie klas 5-10 (G2) wzięli udział w konkursie plastycznym: rysunków „Moje rozwiązanie problemu szykan” oraz plakatów „Tolerancyjna klasa”.

Inny problem poruszony przez projekt dotyczył bezpieczeństwa w sieciach socjalnych. Temat „Za i przeciw sieci socjalnych” był gorąco dyskutowany przez klasy G3 podczas debatów w języku angielskim. Zgodnie doszliśmy do wniosku, że korzystając z sieci socjalnych nie można zapominać o ostrożności, nie należy zamieszczać tam swych danych osobistych i obcować z nieznanymi ludźmi. Ten problem był również omawiany podczas wideokonferencji z partnerami projektu z innych państw: Rumunii, Czech, Turcji.

Pierwszy rok projektu był bogaty w wymiany kulturalne, uczniowie klas szóstych brali udział w wideokonferencji z Węgrami, podczas której uczyli się swych języków ojczystych, zaprezentowali ludowe piosenki. Natomiast wideokonferencja klas G3 z rówieśnikami z Turcji o bajkach ludowych obfitowała w ciekawostki o tureckiej kulturze, w której jest tak ważne dzielić się swym mieniem z biednymi. Wiele bajek litewskich oraz tureckich ukazuje ujemne skutki skąpstwa.

Najciekawszą wymianą kulturalną oraz sposobem prezentowania tradycji swego kraju były bezpośrednie spotkania z partnerami z innych państw. Najbardziej aktywni uczestnicy naszego projektu mieli wyjazdy do Wielkiej Brytanii oraz Węgier, podczas których nawiązaliśmy kontakty z rówieśnikami z tych państw oraz wspólnie dążyliśmy do celów projektu – rozwiązywania problemów młodzieżowych poprzez sztukę i bajki. Wymieniliśmy się naszym doświadczeniem dotyczącym działalności projektu w zakresie własnych szkół.

Ostatnia tegoroczna impreza projektu przeznaczona dla szkół rejonu wileńskiego odbyła się w Niemenczyńskim Ośrodku Kultury 26 maja. Gościliśmy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca z Rudominy, Szkołę Podstawową z Kieny, Szkołę Średnią z Mickun, Szkołę Średnią im. bł. Urszuli Ledóchowskiej z Czarnego Boru, Gimnazjum im. Gedymina z Niemenczyna, Szkołę Podstawową „Saulėtekio” z Bezdan. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy dorobek z pierwszego roku działalność projektu. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali przedstawienie „Przygody Pinokio”, w którym apelowali o ostrożność w sieciach socjalnych oraz walkę z agresją w szkole. Zdaniem naszych gości impreza była udana, gdyż wszyscy opuszczali salę w wyśmienitych humorach.

Oto kilka opinii o imprezie i projekcie:

p. Nijola Ragucka, glówny specialista Wydziału Oświaty Samorządu rejonu wileńskiego o projekcie „European START”:

„Życzę dalszej owocnej i przyjemnej pracy nad projektem. Moim zdaniem, takie projekty są jak najbardziej mile widziane w szkołach, przede wszystkim to potężny zastrzyk motywacyjny dla uczniów, duże możliwości dla nauczycieli, prestiż dla całej placówki.”

 

Dyrektor gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – Tadeusz Grygorowicz o wartości projektu dla gimnazjum:

„Przede wszystkim otwarły się szersze horyzonty przed naszą młodzieżą. Mogą więcej zobaczyć, dokładniej poznać świat. Gościliśmy tutaj gości z sześciu państw, sami byliśmy w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, szykuje się grupa do Czech i będą jeszcze wojaże do innych państw, a to wszystko poszerza i rozwija światopogląd. Oczywiste, że taka działalność mobilizuje do nietradycyjnej nauki, bo trzeba uczyć się języka, ale już nie na lekcjach, tylko bezpośrednio w kontaktach z partnerami projektu. Ja myślę, że takie projekty są wartościowe i chciałbym, żeby było ich więcej.”

 

Zastępca dyrektora – Stanisława Kaczanowska o wartości projektu dla uczniów:

„Przede wszystkim myślę, że ten projekt dał możliwość poczuć się takimi prawdziwymi europejczykami, szerzej popatrzeć na świat, pokazać siebie dla Europy i samym zobaczyć Europę- zwiedzić, zapoznać się z innymi ludźmi, poznać kulturę tych państw, do których udało się pojechać i jeszcze się pojedzie. Myślę, że impreza wzbudziła chęć uczestniczenia w projektach, a to znaczy chęć być otwartym na świat, zwiedzać świat, rozwijać siebie i promować swoją kulturę i swój kraj poza jego granicami.”

 

Danuta Wansowicz- klasa G3, uczestniczka projektu:

„Minął już rok od rozpoczęcia projektu European START. Był on dla nas pracowity i z pewnością udany, gdyż każdy z nas zostawił po sobie ślad w dokonanych pracach tego projektu.

Uczniowie mogli w sposób twórczy ujawnić swoje talenty. Możliwość pracy w grupach zjednoczyła nas, a my, starsi uczniowie, pomagaliśmy w różnych sytuacjach młodszym uczestnikom projektu: próbowaliśmy odgadnąć ich myśli i przedstawić to na plakatach i rysunkach, także uczestniczyliśmy w wideokonferencjach, rozwiązywaliśmy problemy dotyczące krzywd i szykan.

Odbyło się także niemało ciekawych konferencji z rówieśnikami z innych państw, podczas których dyskutowaliśmy na różne tematy kulturalne. Więc mogę twierdzić, że wszyscy jesteśmy w czymś podobni, nie patrząc na pochodzenie lub wygląd.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że jestem zadowolona z włożonego trudu, ponieważ każda wykonana przez nas praca nie poszła na marne. Mam nadzieję, że ten projekt będzie zrzeszał jak najwięcej aktywnej młodzieży.”

 

Justyna Wansowicz – klasa G3, uczestniczka projektu:

„Projekt zwany “European START” jest dla nas bardzo atrakcyjny i ciekawy. Nauczyliśmy się pracować z uczniami młodszych klas, pracować w grupach, udoskonaliliśmy swój język angielski, pokazaliśmy swoje talenty, poznaliśmy nowe kultury, a także pracowaliśmy nad problemami, takimi jak: szykanowanie i bezpieczeństwo w sieciach socjalnych.

Praca z młodszymi klasami nie jest aż taka łatwa, jak z pierwszego wejrzenia by się nam wydawało. Ta praca potrzebuje dużo cierpliwości, a szczególnie musi być chęć porozumienia się z nimi. Nie bacząc na wszystkie trudności, było nam bardzo wesoło i ciekawie. Mamy już w tym więcej doświadczenia.

Mieliśmy mnóstwo okazji do obcowania z młodzieżą innych państw. Na przykład pisaliśmy listy, a także mieliśmy konferencje. Dowiedzieliśmy się o naszych przyjaciołach wiele nowego i ciekawego, a także nawiązaliśmy kontakty z uczniami tych szkół, które dotychczas podtrzymujemy.

Sądzę, że cała nasza praca pięknie zaowocowała. Przecież pomogliśmy młodszym przyjaciołom walczyć z krzywdą i obrazą. Przede wszystkim mamy niepowtarzalne wspomnienia z tego projektu, które pozostaną na zawsze w naszej pamięci.”

Dorota Radzewicz, klasa G3

Konferencja z Węgrami: zbliżają nas piosenki oraz uczucia

 

Konferencja, która odbyła się 5 maja jest jedną z imprez w ramach tygodnia Comenius w Gimnazjium im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Głównym celem jest obcowanie z młodzieżą innych państw, aby uczestnicząc w projekcie „European START: Solutions through Tales and ART” moglibyśmy zapoznać się z kulturą, obyczajami oraz tradycjami innych narodów.

Często młodzi, mając chwilę wolnego czasu, spędzają go przy grach komputerowych lub po prostu marnują. Takie konferencje pomogą go spędzić treściwie, zapewnią obcowanie z uczniami z innych państw w każdym znanym języku oraz pomogą poznać nowych przyjaciół.

W czasie takich konferencjach uczniowie uczą się tolerancji, czyli przyjmowania osoby taką, jaka ona jest. Pedagog socjalny Pani Natalja Kriaučiūnienė, która uczestniczyła w naszej konferencji, uważa, że takie imprezy są ważne dla uczniów, ponieważ jej zdaniem:

„Najlepszym sposobem wychowania tolerancji jest obcowanie na żywo, dyskutowanie, dzielenie się osiągnięciami ojczystej kultury, pieśniami oraz najprostszymi rzeczami z innymi osobami, przedstawicielami różnych narodowości. Im jest częstsze i przyjemniejsze takie obcowanie, tym bardziej tolerancyjny staje się człowiek. Stopniowo taki stosunek do innych ludzi staje się naturalnym odruchem zachowania się.

Uczniowie uczą się podstawowych wyrazów w języku innym niż ojczysty lub angielski. Można śmiało twierdzić, że są to ambasadorowie swojego kraju. Starają się zapoznać z inną kulturą oraz zachęcają innych do poznawania swych tradycji i języka.

Podczas konferencji uczniowie zapoznali się z nastolatkami z Węgier, nauczyli się podstawowych wyrazów po węgiersku oraz węgierskiej piosenki ludowej. My także uczyliśmy ich podstawowych zwrotów po litewsku oraz zaśpiewaliśmy polską piosenkę „Hej sokoły“. Nasi nowopoznani przyjaciele byli szczerze wzruszeni. Nas także zachwyciła cudowna węgierska piosenka. Po konferencji mieliśmy bardzo dużo wrażeń. Impreza bardzo się spodobała i chcielibyśmy nadal mieć takie kontakty z młodzieżą innych państw. Na zakończenie konferencji, zamieniliśmy się danymi, aby kontynuować obcowanie w sieci internetowej.

Patrycja Atachanowa z 6b uważa, że takie konferencje są bardzo pożyteczne, a Marlena Butkiewicz z tej samej klasy twierdzi, że dowiedziała się wiele ciekawego o Węgrach i ich szkole. Uczniowie uważają, że takie konferencje są bardzo potrzebne, ponieważ uczą sztuki obcowania, innych języków oraz pomagają poznawać nowych kolegów.

Z tych kilku przykładów można wnioskować, iż uczniowie na takich konferencjach pogłębiają swoją wiedzę o innym kraju oraz uświadamiają potrzebę poznawania języków obcych. Bez względu na to, że nasze kultura, język, obyczaje i historia są różne, zbliżają nas piosenki oraz uczucia, które są przekazywane za ich pomocą.

Wykonała: Erika Werbowska ucz. klasy g3b

Spotkanie partnerskie na Węgrzech

sv104852

Comenius projekt „European START: Solutions through Tales and ART”
Spotkanie partnerskie na Węgrzech

Podczas pobytu na Węgrzech poznałam mnóstwo przyjaciół, którzy przybyli z Turcji, Rumunii, Czech, Włoch i Anglii, a także obcowaliśmy z gościnnymi Węgrami. Wszyscy byli niepowtarzalni, o dobrym sercu. Jednak przedstawiciele każdego państwa czymś się różnili. Były to inna kultura i tradycja, a także język.

Węgierska pogoda nam bardzo sprzyjała. Świeciło słońce, a nawet trochę się opaliliśmy. Mieliśmy okazję zwiedzić katolicką szkołę, gdzie młodsi uczniowie przedstawili nam piękne obrazki z fragmentami węgierskiego folkloru. Zadziwiło mnie to, że szkoła ma swoją kapliczkę, gdzie każdą sobotę uczniowie przychodzą się modlić.

Naprawdę wszyscy ludzie są bardzo uprzejmi. Byłam zdziwiona, że są zawsze uśmiechnięci i przyjacielscy. Uczniowie szybko nawiązują kontakt. Łatwo z nimi obcować, a także doskonalić język angielski.

Dania węgierskie są bardzo ostre, ponieważ wszędzie dominuje papryka.  Dobrze zapamiętałam ten moment, gdy kelnerka nam powiedziała, że te dania nie są aż tak ostre, więc się zdziwiliśmy, gdy spróbowaliśmy – naprawdę były ostre, ale smaczne. Mieliśmy szansę jeździć pociągiem w metrze, a także taksówką. Najciekawszym było metro, ponieważ byłam tam pierwszy raz  i to mnie bardzo zachwyciło.

Przygotowaliśmy prezentację naszej szkoły, jak również i wszyscy inni uczestnicy na temat naszego Comenius projektu „European START: Solutions through Tales and ART” (rozwiązywanie problemów młodzieżowych przez sztukę i bajki). Każda prezentacja była bardzo interesująca. Szkoły przedstawiły plakaty na tematy szykanowania, tolerancji, bezpieczeństwa w sieciach socjalnych i zaproponowały swoje rozwiązania posługując się przykładami bajkowych bohaterów.

Bardzo było miło, kiedy uczyliśmy się wyrazów w innych językach. Na prawdę było mnóstwo słów, które w naszym języku dźwięczały bardzo zabawnie, jak na przykład po czesku kaczka, która chodzi po błocie, nazywa się „kaczka błototłaczka”. Mieliśmy szansę nauczyć się pięknych słów po turecku. „Kanka” oznacza „mój kolega” lub „moja koleżanka”.

Każdy dzień był zachwycający. Statkiem pływaliśmy po Dunaju, wieczorem spacerowaliśmy po romantycznie oświeconych mostach Elizabeth, Chain Bridge, a także byliśmy nieopodal parlamentu. Wiele innych atrakcji czekało na nas w tym przepięknym mieście Budapeszt.

W ciągu całej podróży poznałam mnóstwo przyjaciół, z którymi nadal podtrzymuję kontakt. Zwiedziłam zachwycające Węgry, a także udoskonaliłam mój język angielski.

Justyna Wąsowicz klasa G3
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie