Logopeda

Danuta Baniewicz (III korpus – gab 331)

E-mail: danuta.banevic@parcevskio.lt; tel: 865622406

Zadania logopedy:

 1. Profilaktyka ( zapobieganie powstawaniu wad wymowy u uczniów i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
  • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
  • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
  • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.
  • ćwiczeń ortofonicznych
  • słuchowych
  • rytmicznych
  • usprawniających narządy mowy
  • artykulacji
  • dykcji
  • współpraca z nauczycielami- uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci
  • współpraca z rodzicami
 2. Diagnostyka ( rozpoznawanie zaburzeń językowych)
  • przeprowadzenie badań przesiewowych
  • diagnoza logopedyczna
  • udostępnienie wyników badań osobom zainteresowanym
 3. Terapia ( usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem):
  • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
  • systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych
  • korygowanie wad wymowy
  • rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
  • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
  • udzielanie porad i wskazówek
  • prowadzenie teczek do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu
  • poinstruowanie nauczycieli i rodziców o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią.

Zajęcia logopedyczne mają za zadanie wywołanie i skorygowanie zaburzonego dźwięku, a następnie zautomatyzowanie go w mowie spontanicznej, wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji. Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest osiągnięcie przez dziecko sprawności językowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapię rozpocznie się we wczesnym wieku szkolnym.

Nie leczone w porę zaburzenia mowy przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Dziecko źle czuje się w grupie, nie zgłasza się do odpowiedzi, gdyż boi się reakcji otoczenia.

Zaburzona mowa jest przyczyną niepowodzeń szkolnych.

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.