Nasza nieobojętna młodzież

Obecnie panuje opinia, że współczesna młodzież jest obojętna, obojętna na to, co się dzieje wokół. Chcielibyśmy jednak sprzeciwić się ogólnie przyjętej opinii i naświetlić nasze doświadczenia pracy z młodzieżą w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Poprzez udział w międzynarodowych projektach Erasmus przyczyniamy się do wszechstronnej edukacji społecznej i obywatelskiej młodych ludzi.

Od kilku lat uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w projekcie Erasmus+ „Birds without Borders” / „Ptaki bez granic”, którego celem jest rozwijanie wrażliwości młodych ludzi, empatii do natury, głębsze zrozumienie problemów ekologicznych oraz promowanie odpowiedzialnego stosunku do otaczającego nas świata. Chętnie zaangażowali się w tę działalność partnerzy z 5 krajów europejskich, są to uczniowie ze Litwy, Słowenii, Rumunii, Turcji i Portugalii. Podczas spotkań za granicą uczniowie, nieobojętni wobec ekologii, brali udział w różnych zajęciach powiązanych z tą tematyką. Stworzyli (w języku angielskim) i odegrali pięć bajek „z życia ptaków”, które odzwierciedlały problemy ekologiczne, środowiskowe i formy ich rozwiązania. W szkołach partnerskich projektu prezentowano stworzone przez młodzież filmiki o tej tematyce oraz zorganizowano wystawę prac plastycznych opartych na opowieściach bajkowych. Z wielkim entuzjazmem wszyscy wzięliśmy udział w debatach na temat ogrodów zoologicznych, wylesienia, użytkowania tworzyw sztucznych, wpływu turystyki na przyrodę, wykorzystywania zwierząt w badaniach. Pomogło to uczniom dogłębnie przeanalizować problemy ekologiczne w oparciu o fakty, zastosować odpowiednią retorykę, aby zachęcić innych ludzi do kształtowania odpowiedzialnej postawy wobec swojego środowiska. Podczas spotkań projektowych za granicą zorganizowano wyjazdy badawcze do parków, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt i ptaków, gdzie uczniowie dyskutowali z ornitologami, naukowcami, wolontariuszami, zdobywając nie tylko wiedzę, ale także formując nawyki odpowiedzialnego dialogu z przyrodą.

Cieszymy się, że nasi uczniowie wraz z młodzieżą z Rumunii, Polski, Portugalii i Grecji, chętnie biorą udział w kolejnym projekcie Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs” / „Inkubator Przyszłych Europejskich Przedsiębiorców”. Celem zajęć jest zaszczepianie przedsiębiorczości i wolontariatu wśród młodych ludzi. W trakcie tego projektu uczestnicy poznali podstawy tworzenia biznesu, jego promowania, rozwoju. Swoimi osiągnięciami dzielili się doświadczeni przedsiębiorcy: przedstawiciel dużej portugalskiej firmy w mieście Sau Braş, przedstawiciel rodzinnej piekarni w mieście Myrinie na greckiej wyspie Lemnos i inni.

Z wielką dumą możemy twierdzić, że nasza młodzież nie jest obojętna nie tylko wobec problemów ekologicznych, ale także otaczających ich ludzi. Odważnie włączyli się w działalność wolontariacką, zorganizowali wiele akcji charytatywnych, na przykład w Rumunii, aby pomóc pokrzywdzonym rodzinom. W Gheorgheni uczestnicy projektu wyczarowywali ozdoby świąteczne z ekologicznych materiałów, następnie sprzedawali je na Jarmarku Bożonarodzeniowym w tym mieście. Za zdobyte środki zakupili i przywieźli do Polski dobrej jakości ciepłe ubrania i obuwie, które zostały przekazane dla Domu Pomocy Społecznej w miasteczku Tychy. Sprzątali opuszczone plaże na wyspie Faro w Portugalii oraz na wyspie Lemna w Grecji. Uczniowie naszego gimnazjum kontynuowali ideę wolontariatu również na Litwie. Produkowali pamiątki świąteczne, które sprzedawano mieszkańcom Niemenczyna na miejskim festiwalu zapalenia choinki bożenarodzeniowej, a zebrane środki przekazano do wileńskiego hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Przygotowali program zapustowy dla seniorów naszego miejskiego szpitala opieki zdrowotnej i świetlicy dla niepełnosprawnych. Sprzedawali rękodzieła z ekologicznych materiałów, pomagali poszkodowanej rodzinie, zorganizowali akcję wsparcia ciężko chorego chłopca, oraz dwie akcje „Dobrej Kropelki”, wspierając stowarzyszenie dzieci z chorobami nowotworowymi „Paguoda”. Podczas jarmarku wielkanocnego, sprzedając upominki świąteczne, zarobiliśmy środki na poprawę środowiska swego gimnazjum, na zainstalowanie dodatkowej strefy wypoczynkowej dla uczniów. Hasło jednej z akcji organizowanych w ramach projektu brzmiało „Dobra nie bywa za dużo” i jesteśmy pewni, że uczniowie potrafią zasiać ziarno ofiarności w naszym gimnazjum i społeczności miejskiej.

Nadzieją napawa fakt, że podczas zainicjowanych poprzez projekt Erasmus + „Inkubator Przyszłych Europejskich Przedsiębiorców” dobroczynnych akcji uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie zarobili i przekazali na cele charytatywne prawie 6000 euro.

Jednak nie tylko ta zorganizowana przez młodzież działalność jest pomocna dla innych. Podczas akcji uczniowie gimnazjum zdobyli wiele cennych doświadczeń: potrafili rozwijać swoją kreatywność, przedsiębiorczość, przywództwo, pracę zespołową, młodzież ujawniła się jako wrażliwi i odpowiedzialni obywatele. Zachęca naszą społeczność gimnazjalną do jeszcze większego skupienia i dostrzeżenia tych, którzy potrzebują pomocnej dłoni.

Można więc śmiało twierdzić, że współczesna młodzież nie jest obojętna na to, co się wokół niej dzieje, tylko może trzeba jej zapał skierować we właściwym kierunku.

Koordynator projektu Erasmus+ „Birds without Borders” Inesa Rusiecka

Działalność jest finansowana programem Erasmus+

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w tym artykule treść. Artykuł odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jego autorów.

„Inkubator“ przedsiębiorczości i wolontariatu w Grecji

W dniach 1-5 lipca uczestnicy projektu Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs“ („Inkubator dla przyszłych europejskich przedsiębiorców”) z Rumunii, Portugalii, Polski, Grecji i Litwy zebrali się podczas finałowego spotkania na greckiej wyspie Lemnos, gdzie podsumowali 3 lata swej działalności. Grupa z Litwy- Gimnazjum im. K. Parczewskiego – cieszyła się z wykonanej pracy. Zorganizowanymi akcjami udało się wesprzeć rodzinę poszkodowaną w pożarze, Litewskie Stowarzyszenie Dziecięcych Chorób Nowotworowych „Paguoda” (zorganizowano dwie akcje), rodzinę wychowującą ciężko chore dziecko, Wileńskie hospicjum.

W szkole miasta Myrina zespół z każdego kraju przedstawił „złote” zasady biznesu na podstawie wideo wywiadów z lokalnymi przedsiębiorcami. Do najważniejszych elementów udanego biznesu zostało wliczone budowanie dobrego zespołu, stanowczość w dążeniu do realizacji marzenia oraz ciągłe kształcenie się. Wykorzystując analizę SWOT (mocne, słabe strony, szanse, zagrożenia), zespoły opracowały i zaprezentowały swój „Plan B” dotyczący reorganizacji opuszczonego kompleksu hotelowego „Kaveiria” na wyspie Lemnos. Nasi uczniowie zdecydowali, że na tym terenie mógłby powstać kompleks handlowo-rozrywkowy, w którym oprócz sklepów i restauracji znajdą się siłownie, hala śnieżna, kontaktowe zoo, spa i hotel, co rozwiąże problem bezrobocia wśród mieszkańców i migrantów.

Wszyscy uczestnicy projektu Erasmus+ IFEE mieli świetną okazję do poznania przedsiębiorców ze wsi Portianou. Odwiedzając piekarnię „Poriazi”, młodzież poznała specyfikę biznesu rodzinnego, marketingu produktów, ciągłego monitorowania jakości i doskonalenia wydajności pracy. W winnicy „Myrmigos Family Winery” dowiedzieliśmy się, jak lokalni przedsiębiorcy rozwijają swoją produkcję i jak formują krąg klientów. Opowieść właściciela tej ostatniej fabryki o jego innym biznesie – piekarniach w Cape Town w RPA również wzbudziła duże zainteresowanie uczestników projektu.

Przyszli przedsiębiorcy nie bali się wyzwań i w ekstremalnym upale śmiało wspinali się w góry, gdzie podziwiali okazałość starożytnego Zamku Myrina i otwartą panoramę miasta, zwiedzili pustynię Lemnos „Ammothines” znajdującą się w miejscowości Gomati. Wspinanie się po wydmach jest swoistą symulacją tego, co może się zdarzyć w biznesie – wspinanie się na górę wymaga dużego wysiłku, a po zejściu z niej można znów wspiąć się na górę, ale trzeba być na to przygotowanym i uporczywym. Wolontariat jest nieodłączną częścią projektu, więc pewnego dnia uczniowie wzięli udział w akcji wolontariackiej – uporządkowali przepiękną dziką plażę, która jest ukryta wśród imponujących skał.

Aby zrozumieć miejscową ludność, musimy poznać ich kulturę i tradycje. Uczestnicy projektu z dumą pokazali nam perły rodzimej wyspy – unikalną bazylikę Repanidi (ang. Saint George Church) w stylu późnobizantyjskim zbudowaną w 1860 roku, starożytną świątynię Panagia Kakaviotisa, położoną wysoko w górach w skale. W miejscowym muzeum uczestnicy obejrzeli znaleziska archeologiczne i poznali historię wyspy. Byliśmy pod wrażeniem jednego z pierwszych amfiteatrów „Hphaisteia”, gdzie wciąż trwają prace archeologiczne i znajduje się coraz więcej dowodów na to, jak starożytni Grecy spędzali swój czas. A lokalne jedzenie jest po prostu wspaniałe – sałatka grecka, „musaka” (zapiekanka z bakłażanem, mięsem mielonym i sosem beszamelowym), „suvlaki“ (analog naszego szaszłyka) nie pozostawiły nikogo obojętnym. Na długo zapamiętamy urzekającą przyrodę rozpieszczonej słońcem wyspy oraz gościnność, życzliwość, szczerość i optymizm mieszkańców.

Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy wzięli udział w „Inkubatorze”, staną się dobrymi obywatelami swojego kraju, a być może nawet przedsiębiorcami tworzącymi wartość dodatnią dla społeczeństwa.

Inesa Rusiecka nauczyciel ekspert j. angielskiego, koordynator projektu
Łoreta Liminowicz uczennica G3b klasy

Działalność jest finansowana z programu Erasmus+

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w tym artykule treść. Artykuł odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jego autorów.

AKCJA „Dobrej Kropelki”

Przed wakacjami i w oczekiwaniu na letnie przygody nie zapominajmy również o tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Projekt Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs“ zachęca do udziału w akcji „Dobrej Kropelki”, która tradycyjnie odbywa się zimą, lecz w tym roku z powodu pandemii nie braliśmy w niej udziału.

Zebrane podczas akcji ofiary będą przekazane dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Litwy „Paguoda”, która wspiera rodziny wychowujące takie dzieci. Więcej informacji o stowarzyszeniu www.paguoda.lt

Uczestnicy projektu Erasmus+ „IFEE“ będą zbierać ofiary 25 czerwca na estradzie leśnej gimnazjum podczas Święta Ostatniego Dzwonka.

Podarujmy chwile szczęścia innym.

Grupa robocza projektu Erasmus+ ”Incubator for Future European Entrepreneurs”

Dziękujemy za Wasze dobre serca

Wolontariusze projektu Erasmus+ IFEE „Incubator for Future European Entrepreneurs“ informują społeczność gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie, że w okresie świąt Bożego Narodzenia podczas sprzedaży własnoręcznie wykonanych prezentów wolontariuszom projektu udało się zebrać 474,80 euro.

2019-12-23 zebrany fundusz został przelany dla Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Dziękujemy za Wasze dobre serca. Każdy może wesprzeć Hospicjum osobiście.

Informacja: https://www.hospisas.lt/chc-pomoc/?lang=pl

Grupa robocza projektu Erasmus+

Działania są finansowane przez Erasmus+

Artykuł odzwierciedla poglądy jego autorów, ale nie Fundacji Wspierania Wymiany Edukacji, Komisji Europejskiej lub jej instytucji, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść i możliwe wykorzystanie tego materiału.

Przedsiębiorczość i wolontariat w projekcie Erasmus+

2 grudnia w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie rozpoczęła się wymiana w ramach projektu Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs“. Jest to 4 spotkanie w ramach tego projektu. W gimnazjum gościli uczniowie i nauczyciele z Portugalii, Rumunii, Polski oraz Grecji. Chór gimnazjalny powitał drogich gości, a przedstawione prezentacje o Litwie, naszym gimnazjum i Niemenczynie zachęciły gości poznać nasz kraj w ciągu tygodnia. Z kolei każde państwo zaprezentowało swoją „pracę domową“ : wywiad z przedsiębiorcą oraz krótki filmik o działalności wolontariatu podczas spotkania w Portugalii. Każda drużyna miała warsztat o nazwie „Niemenczyn 2030“. Celem jego było na miejscu opuszczonych budynków przewidzieć projekt, pożyteczny dla miejscowej ludności oraz turystów. Każda grupa swój projekt przedstawiła dla starosty miasta Niemenczyn, pana Artura Komarowskiego. Po pracowitej części tego dnia rozpoczął się wieczorek międzynarodowy. Wszyscy mogli skosztować tradycyjne potrawy państw projektu.

3 grudnia nasi uczniowie i goście z zagranicy wyruszyli na wycieczkę. Pierwszym przystankiem były Druskieniki, udaliśmy się tam do muzeum piekarni sękaczy „Romnesa“. Tu każdy zapoznał się z techniką pieczenia sękacza oraz poznał jego historię. Następnie wyruszyliśmy podziwiać widoki zamku w Trokach. Na pamiątkę goście samodzielnie wykuli monety z odciskiem Zamku Trockiego. Będąc w Trokach, goście spróbowali litewskie kibiny. Uczestnicy projektu „IFEE“ musieli opracować plan, jak przyciągnąć więcej turystów do Druskienik i Trok.

Rano 4 grudnia udaliśmy się do Samorządu Rejonu Wileńskiego. Tam otrzymaliśmy sporo wiadomości na temat formowania budżetu rejonu, przedstawiono nam postęp trwających projektów w rejonie i już realizowanych. Chętnie słuchaliśmy prezentację przedstawiciela spółki mikroautobusów UAB „ Atlas“. Nieco później goście z zagranicy wraz z uczniami gimnazjum udali się na grę terenową po Republice Užupis (Zarzecze) w Wilnie, gdzie każdy zapoznał się z uliczną sztuką. Po dość długiej wędrówce po mieście wyruszyliśmy odwiedzać sklepiki, gdzie sprzedawcom zadawaliśmy nas nurtujące pytania w sferze przedsiębiorczości.

We czwartek na Uniwersytecie Michała Romera wykładowca Martynas Mockus przedstawił temat nowych technologii w dziedzinie oświaty. Po wizycie wyruszyliśmy do restauracji, gdzie goście zagraniczni spróbowali tradycyjne litewskie dania. Następnie w Muzeum Sztuki i Dizajnu w Wilnie mieliśmy okazję podziwiać kolekcję mody Aleksandra Wasiljewa. Na uczniów czekała także najciekawsza część tego dnia: dekorowanie torebek i robienie własnych perfum. Po zajęciach w grupach mieliśmy wolny czas, więc udaliśmy się na starówkę, gdzie goście oglądali choinkę na Placu Katedralnym. Późnym wieczorem udaliśmy się na górę Gedyminasa. Wszyscy byli zaskoczeni widokami i panoramą miasta Wilno.

Podczas ostatniego projektowego dnia uczestnicy projektu szykowali prezentacje o dokonanych zajęciach. Nieco później robiliśmy bożonarodzeniowe dekoracje, które sprzedawaliśmy podczas ceremonii zapalenia lampek na choince w Niemenczynie w celu pomocy dla hospicjum Michała Sopoćki. Po tych zajęciach w gimnazjum rozpoczęła się ceremonia zakończenia projektowego tygodnia. Uważamy, że tydzień projektu dla każdego był pełen sukcesu i niezapomnianych wrażeń. Prócz tego był również korzyścią dla społeczeństwa, gdyż nasi wolontariusze swoim przykładem zachęcili wszystkich nieobojętnych do pomocy dla hospicjum.

Dominika Bogdewicz, uczennica klasy G3

Koordynator projektu Erasmus+ Inesa Rusiecka

Działania są finansowane przez Erasmus+

Artykuł odzwierciedla poglądy jego autorów, ale nie Fundacji Wspierania Wymiany Edukacji, Komisji Europejskiej lub jej instytucji, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść i możliwe wykorzystanie tego materiału.