Realizacja projektu „Mobilność edukacyjna – szansą na poznanie nowoczesnych zawodów świata”

Każdy w swoim życiu zastanawiał się: „Kim być?”, „Jaki zawód wybrać?” Właśnie na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowego projektu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna – szansą na poznanie nowoczesnych zawodów świata”, który odbył się w dniach 12-17 września 2021 r. w Rzeszowie w Polsce. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie sposobów poszukiwania pracy, wiedzy o zawodach, rozwijanie kompetencji wymaganych od pracownika, budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością i sposobem bycia. Młodzież z czterech krajów: Ukrainy, Gruzji, Polski i Litwy w ciągu tygodnia brała aktywny udział w zajęciach i warsztatach o różnych zawodach świata, uczyła się poprawnie pisać swoje CV, zapoznała się, jak bezpiecznie podjąć pracę w swoim kraju i za granicą, jakie są nowoczesne trendy i wyzwania na europejskim rynku pracy. Młodzi ludzie dzielili się przemyśleniami o wymarzonych zawodach, tworzyli mapy zawodów, doskonalili swą wiedzę o różnorodnych pracach w języku angielskim oraz mieli okazję wykazać swoje umiejętności w malowaniu przepięknych obrazów kawą. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Projektów Międzynarodowych INPRO. Wolontariusze z Francji, Turcji i Kazachstanu zachęcili młodych ludzi do udziału w zajęciach integracyjnych, podczas których uczestnicy projektu uczyli się przełamać nieśmiałość oraz współpracować w grupie.

Wiadomo, że nie obeszło się bez zwiedzania okolic. Uczestnicy projektu nie tylko spacerowali uliczkami Rzeszowa, zachwycając się przepiękną architekturą miasta, spędzając czas na hucznym rynku oraz zapoznali się z historią, kulturą oraz krajobrazami Podkarpacia. Podczas wyjazdu w Bieszczady zwiedzili Zaporę Elektrowni Wodnej na Jeziorze Solińskim – największą w Polsce budowlę hydrologiczną.

Podczas podsumowania realizacji projektu odbyła się wystawa „Kalejdoskop zawodów” z udziałem lokalnej społeczności oraz mediów. Uczestnicy w pomysłowy sposób zaprezentowali kierunki na współczesnym rynku pracy oraz branże i zawody przyszłości. Spotkanie stworzyło możliwość wymiany doświadczeń, przyjrzenia się sposobom funkcjonowania organizacji partnerskich, zrozumienia metod ich działań, a także była okazją do inspiracji nowych inicjatyw na przyszłość.

Nauczycielka języka angielskiego Sabina Gwozdowicz

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w tym artykule treść. Artykuł odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jego autorów.

Nowy projekt Erasmus+ – nowe wyzwanie dla młodzieży naszego gimnazjum

W dniach 10 -11sierpnia liderzy grup wraz z uczestnikami z czterech państw: Ukrainy, Gruzji, Litwy i Polski spotkali się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie podczas wizyty przygotowawczej międzynarodowego projektu Erasmus+ pn. „Mobilność edukacyjna – szansą na poznanie nowoczesnych zawodów świata”. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie sposobów poszukiwania pracy, wiedzy o zawodach, rozwijanie kompetencji wymaganych od pracownika, budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością i sposobem bycia. Podczas spotkania partnerze szczegółowo omówili program projektu, metody pracy i aspekty praktyczne, podzielili zadania pomiędzy liderów grup dotyczące prowadzenia warsztatów oraz wspólnie opracowali strategię ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu.

W siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) gości powitali Adam Hadław, Komendant Wojewódzki OHP oraz jego Zastępca Jerzy Cypryś. Koordynator projektu Walentyna Turowska, specjalista ds. programów – stażysta w rzeszowskim CEiPM na początku spotkania przedstawiła główne cele i założenia programu. Następnie goście z zagranicy przedstawili działalność swoich organizacji oraz młodzież, z którą pracują na co dzień. Na zakończenie spotkania podpisano Umowę Partnerską, której celem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków wszystkich partnerów w związku z realizacją projektu, kwestie finansowe i logistyczne, a także sposób promocji projektu we wszystkich krajach partnerskich.

Chociaż podczas wizyty przygotowawczej spotkali się tylko liderze grup i przedstawiciele uczestników projektu, od pierwszych chwil wszyscy zaprzyjaźnili się i zintegrowali się. Po krótkim wspólnym spacerze uliczkami Rzeszowa wszyscy rozstawali się z nadzieją na kolejne spotkanie realizacji projektu za miesiąc we wrześniu w pełnym składzie.

Lider grupy z Litwy Sabina Gwozdowicz
oraz uczestniczka projektu Oliwia Wojnicz

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.