Wielkie Dyktando

Tradycyjnie każdego roku wszyscy uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w konkursie „Mistrz ortografii”. Jest to konkurs, który promuje poprawną polszczyznę. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania. Konkurs jest poświęcony Niepodległej.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom i gratulują tegorocznym mistrzom. Nagrodą będzie udział w projekcie „Śladami Czesława Miłosza po ziemi kiejdańskiej“.

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.