XIII Międzynarodowy Turniej Ekologiczny

Po raz kolejny drużyna naszego gimnazjum, w skład której wchodzili: Urszulina Łyndo, ucz. kl. G4, Ernestas Gulbickis, ucz. kl. G3 oraz Jakub Giedris, ucz. kl. G1b oraz drużyna z Gimnazjum Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, wzięły udział w Turnieju Ekologicznym, który odbył się 28 września w Węgorzewie. Głównym celem było pobudzanie twórczego myślenia uczniów, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie konstruktywnego myślenia o środowisku oraz uwrażliwienie na jego problemy.

Tego dnia gimnazjaliści wykonywali następujące zadania:

  • rozwiązywali test na temat: „Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia”
  • przedstawili w formie 5 minutowych prezentacji lub filmów wcześniej przygotowane prace na temat znaczenia bioróżnorodności i jej spadku w okolicach miejsca zamieszkania. W pracy pozwalano wykorzystywać tylko autorskie zdjęcia lub ujęcia filmowe,
  • wykonali zadania w środowisku przyrodniczym (zadania terenowe) pod kierunkiem nauczyciela LO.

Niezmiernie cieszą nas wyniki, ponieważ wśród 30 uczniów, przedstawicieli 10 szkół (8 szkół polskich i 2 z Litwy), nasz ucz. kl. G3, Ernestas Gulbickis test napisał najlepiej i otrzymał I miejsce, natomiast drużyna gimnazjalna zajęła honorowe III miejsce.

Jesteśmy częścią przyrody, dlatego od jej kondycji zależy także nasza egzystencja i dobrobyt. Równowaga w przyrodzie jest niezbędna, aby powietrze, woda i gleba – środowisko życia człowieka- pozostały czyste. Warto pamiętać, że człowiek nie ma moralnego prawa działać na niekorzyść organizmów i skazywać ich na wymarcie, wręcz przeciwnie, powinien dbać, aby przetrwały i cieszyły przyszłe pokolenia – mówili młodociani przyrodnicy.

Nauczyciel metodyk biologii
Regina Komar

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.