Pilietinė akcija „Leisk save nunešti istorijos“

Šių metų lapkričio 12 dieną 7a, G2a ir G2b klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pažintinėje ekskursijoje – pilietinėje akcijoje Vilniaus Rasų kapinėse, kur tvarkė Vilniaus Rasų kapines, nuo kapų rinko degusias žvakes. Tai mokinių patriotinio poelgio ugdymas, mokiniai mokėsi gerbti istoriją.

Prie Juzefo Pilsudskio ir jo Motinos širdies kapo mokiniai ir mokytojai sukalbėjo maldą.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.