„Daj się ponieść historii”

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą ogłosił w tym roku akcję patriotyczno-obywatelską „Daj się ponieść historii”, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Uczniowie 7 a, G2a oraz G2b klas w dniu 12 listopada b. r. sprzątali cmentarz na Starej Rossie, zbierając z grobów wypalone znicze. Ten uczynek uczniów można nazwać uczynkiem patriotycznym, ponieważ uczyli się przez to szanować swoją historię.

Cmentarz na Rossie jest zabytkiem historii i kultury, dziedzictwem naszego polskiego narodu. Uczestnictwo w tej akcji warte jest pochwały. Jakie było zdziwienie wychowawców naszego gimnazjum, gdy obecni w tym czasie na cmentarzu turyści z Polski dziękowali uczniom za szlachetną postawę i pracę społeczną.

W tym dniu nad uczniami czuwali ich wychowawcy, a mianowicie: Wanda Woronecka – nauczycielka technologii i Witalija Jackevičienė – pedagog socjalny. Andrzej Aszkiełowicz, nauczyciel religii, zapoznał uczniów z historią nekropolii, przybliżył życiorysy słynnych ludzi, którzy zostali na tym cmentarzu pochowani.

Przy grobie Serca Józefa Piłsudskiego i Jego Matki uczniowie i nauczyciele odmówili modlitwę Anioł Pański.

Ta szlachetna akcja nauczyła nas pielęgnowania naszego dziedzictwa oraz dumy, że jesteśmy Polakami.

Andrzej Aszkiełowicz, nauczyciel religii

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.