Išsaugokime Žemę

Pasaulinė Žemės diena yra didžiausia pasaulyje aplinkosaugos šventė, švenčiama nuo 1970 m.etų. 2009 metais Jungtinės Tautos Žemės dienos pavadinimą pakeitė į Tarptautinę Motinos Žemės dieną. Lietuvos mokiniai, darželių auklėtiniai šią dieną sodina gėles, tvarko aplinką, gamina inkilėlius, kuria spektaklius, Žemei dainuoja dainas bei deklamuoja eilėraščius.

Žemės dienos minėjimo proga mūsų gimnazijos gamtos mokslų mokytojos R. Belotkač, G. Verikienė ir R. Komar organizavo visą savaitę vykusias veiklas „Gelbėkit žemę“ , kurių metu mokiniai gamino plakatus, piešė piešinius, rašė pranešimus, žiūrėjo vaizdo medžiagą, dalyvavo užsiėmime „Sėkmingos klaidos – eksperimentai laboratorijoje“. Minėjimo savaitė prasidėjo pačių mokinių parengta radijo laida „Gelbėkit žemę“, kuri informatyviai nuteikė kolegas darbui. Mokiniai noriai ruošėsi konkursams, diskutavo, piešė. Tikimės, kad ateityje jie dažnai pagalvos apie savo poveikį gamtai.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.