Impulsy Wysokiej Kultury Szkołom

100_2520 100_2521 100_2531 100_2534 100_2543

 

Dziewiątego października gościliśmy panią architekt Rimantę Janulevičienė. Projekt AKIM oferuje spotkania z działaczami kultury i sztuki różnorodnych dziedzin. Spotkanie z architektem wzbogaciło wiedzę uczniów o kolejny kierunek. Został dokonany przegląd stylów architektonicznych w przekroju historycznym w oparciu o zabytki istniejące na Litwie. Wiele uwagi poświęciła pani Rimanta współczesnym światowym dziełom z tej dziedziny. Poznaliśmy najwyższe wieżowce, pływające miasta, budowle o niezwykłych kształtach. Mieliśmy zajęcia praktyczne, gdzie wspólnie próbowaliśmy zaprojektować wnętrze pokoju. Spotkanie przebiegło barwnie i swojsko. Pani architekt potrafiła w taki sposób pokierować pogadanką, że wszyscy czuli się rozluźnieni i chętnie dyskutowali. Żywimy nadzieję, że to spotkanie zachęci kogoś na studia z architektury.

Irena Karpawiczenie
wicedyrektor do spraw nauczania

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.