Nietradycyjna lekcja biologii

14 marca w Gimnazjum im. K. Parczewskiego odbyła się nietradycyjna lekcja biologii dla klas 8. Pani Regina Komar zaprosiła naukowca pana Henryka Ostrauskasa z laboratorium Fitosanitarycznego Służby Badań Roślin. Temat lekcji brzmiał następująco: „Praktyka entomologiczna w laboratorium Fitosanitarycznym”.

Lekcja była bardzo ciekawa; nasza uwaga została zwrócona na ochronę roślin i środowiska przed owadami szkodnikami. Naukowiec opowiedział o własnej pracy w laboratorium, którą wykonuje już od 45 lat, a praca stała się nie tylko pracą, ale i hobby.

Jesteśmy zadowoleni, ponieważ otrzymaliśmy zaproszenie zwiedzić laboratorium.

Dziękujemy za tak korzystne spotkanie i oczekujemy na następne.

Uczennica klasy 8a Justyna Spranginaitie

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.