Podsumowanie projektu edukacyjnego „Rosnę bezpiecznie i odpowiedzialnie”

W czerwcu odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Rosnę bezpiecznie i odpowiedzialnie”. Projekt ten realizowany jest w naszym gimnazjum na kółku ruchu drogowego już od dwóch lat z myślą o najmłodszych uczniach. Celem projektu było kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo dzieci na jezdni, uwzględniając formowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotyka dziecko w czasie drogi do szkoły. Organizatorem było Litewskie Centrum Pozaformalne Edukacji Uczniów oraz Litewska Służba Policji Drogowej. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I–IV szkół ogólnokształcących oraz dzieci z placówek wychowania przedszkolnego. Zaangażowanych było ponad 270 zespołów z różnych regionów naszego kraju. Co miesiąc ogłaszane było nowe zadanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i czekano na pomysłowe rozwiązania. Zespoły układały wiersze, rysowały albumy, nakręcały filmy, robiły zdjęcia, prezentacje. Po zakończeniu projektu komisja wybrała najlepsze prace kierując się kryteriami: rzetelność promocji i realizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, wybrane pomysły, trafność działania, kreatywność w jego realizacji, indywidualność, jakość wykonania oraz estetykę.

Po głoszeniu zwycięzców projektu w grupie klas 1-4 dowiedzieliśmy się, że spośród nadesłanych prac, prezentacji multimedialnych oraz filmów, komisja organizacyjna wybrała trzy najlepsze. Nasze gimnazjum zdobyło II miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy dyplomy, podziękowania oraz prezenty (dwie gry edukacyjne oraz drobne upominki).

Litewska Służba Policji Drogowej wyłoniła także najlepsze prezentacje, które wykazały się kreatywnością i pomysłowością w przedstawieniu tematu, a także w ocenie brano pod uwagę oryginalność, walory estetyczne pracy. Wśród trzech wybranych najlepszych prac nasze gimnazjum było wyróżnione za prezentację multimedialną „Bezpieczeństwo ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych” oraz nagrodzona dyplomem i drobnymi upominkami.

Wszystkim uczestnikom kółka ruchu drogowego dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz gratulujemy sukcesu!

Kierowniczka kółka ruchu drogowego
Danuta Stępień

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.