Rosnę bezpiecznie i odpowiedzialnie

Uczestnicy kółka ruchu drogowego kontynuują udział w projekcie „Rosnę bezpiecznie i odpowiedzialnie”. Organizatorzy projektu każdego miesiąca ogłaszają nowe zadanie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapraszają uczestników projektu do wykonania różnorodnych prac kreatywnych.

Nasza ekipa kółka ruchu drogowego jest poważna, odpowiedzialna oraz wykonuje zadania z wielkim zapałem. Co miesiąc, po nauczeniu się nowego zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonują różne prace twórcze. Marcowe zadanie głosiło „Przepisy ruchu drogowego: znaczenie sygnalizacji świetlnej, przechodzenie przez ulicę”. W kwietniu pracowaliśmy nad tematem „Będąc na ulicy czy drodze, przewiduj zagrożenia i niebezpieczeństwa. Jak się do nich przygotować i ich uniknąć?”. Uczniowie spisali się znakomicie – przygotowane przez nas reportaże wideo, prezentacje znalazły się wśród najlepszych prac miesiąca.

Uczestniczyliśmy także w konkursie „Semafor“, zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania zasad ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania na drodze.

Uczestnicy kółka wraz z tysiącami uczniów szkół podstawowych z całej Litwy spróbowali swoich sił w III etapach konkursu. Trafiliśmy do dwudziestki szkół najlepszych Litwy, gdyż uzyskaliśmy dobre wyniki. Do finału nam zabrakło trochę punktów. Jednak cel jest do osiągnięcia w przyszłości. Życzymy naszym uczestnikom sukcesów i mamy nadzieję, że w kolejnym roku uczniowie wykażą się doskonałą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. A o wartościowych nagrodach też warto marzyć!

Koordynator projektu Danuta Stępień
nauczycielka metodyk klas początkowych

Saugus kelias

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.