Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„Nie tam jest twój dom, gdzie jest twoje mieszkanie,
ale tam gdzie jesteś zawsze rozumiany”.
Michel de Montaigne

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju” – z Deklaracji Zasad Tolerancji państw członkowskich UNESCO.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji uczniowie podczas zajęć uczyli się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności innych ludzi, poszanowania cudzej godności oraz uwrażliwienia na uczucia innych.

Obchody rozpoczęliśmy 14 listopada wspólną imprezą „Jak wyglądają uczucia?” z uczniami z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie. Uczniowie szóstych klas polskich i litewskich wspólnie uczyli się rozpoznawać uczucia, wykonywali grupowe, twórcze zadania, wzięli udział w wiktorynie. Spotkanie odbyło się w koleżeńskiej atmosferze, co sprzyjało ciepłemu obcowaniu i miłemu pobytu w sąsiedzkim gimnazjum. Uczniowie chętnie zgodzili się kontynuować spotkania na wspólnych imprezach.

Najważniejszym akcentem Dnia Tolerancji był plakat „Szkoła – to nasz drugi dom”, który wykonały uczennice G1b klasy naszego gimnazjum razem z panią od plastyki. Na fundamencie tego plakatu uczniowie zawieszali własnoręcznie wykonane cegiełki, które symbolizowały podstawowe cechy naszego gimnazjum oparte na tworzeniu szacunku i przyjaznej atmosfery gimnazjalnej. W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji odbyły się godzinki wychowawcze, miała miejsce i audycja radiowa. Uczniowie klas starszych omawiali wydarzenia historyczne i analizowali temat tolerancji/nietolerancji. Odbyły się też liczne dyskusje, prezentacje o granicach tolerancji i o tym, do czego może doprowadzić przekroczenie tych granic. Uczniowie klasy G4 zwinęli „Kłębuszek Tolerancji”, a uczniowie klasy 2a wykonali wspólnie z rodzicami piękne domki. Przed gmachem gimnazjum uczniowie i nauczyciele razem z panią od choreografii zatańczyli „FLASH MOB”.

Tolerancja pozwala sprostać różnym wyzwaniom – pomaga budować dialog między ludźmi oraz otwiera nowe drogi do porozumienia. Nie oznacza ona traktowania wszystkich działań i poglądów jednakowo. Wręcz przeciwnie, jej wartość polega na zaszczepieniu większej świadomości oraz poszanowaniu powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności. Tolerancja nie może być traktowana jako wartość oczywista. Należy się jej uczyć, pielęgnować i wyrażać w naszych codziennych działaniach.

Pamiętajmy, jesteśmy różni, lecz tak samo ważni. Bycie życzliwym i odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje, a sprawia radość nie tylko dla nas, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.

Członkowie VGK

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.