Tydzień języka polskiego w gimnazjum

Źle mówić lub pisać
to znaczy krzywdzić
swoją mową tych wszystkich,
którzy ją z taką czcią budowali.
Język smuci się, choruje,
gdy ludzie źle nim mówią”.
Janusz Korczak

Od wielu lat tydzień po feriach jesiennych w gimnazjum jest poświęcony językowi polskiemu. Składa się na to wiele przyczyn. Zawsze chcemy uhonorować nasz język ojczysty. Oprócz tego jest to w przededniu Święta Niepodległości Polski. Tym wyjątkowym czynem honorujemy zawsze pamięć patrona gimnazjum Konstantego Parczewskiego. Program tygodnia języka polskiego w tym roku był niezwykle szeroki. Rozpoczęliśmy w poniedziałek od Czytania Narodowego powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Wysłuchaliśmy lekturę w interpretacji pary prezydenckiej, aktorów, którzy zagrali w filmie, czytali uczniowie sami. Wtorek poświęciliśmy filmom polskim, tym znanym i zupełnie nowym. We środę było Wielkie Dyktando. Oto osoby, które wykazały się szczególną znajomością gramatyki:

5a Anika Geglis
5b Kornelia Buiwidaitie
6a Emilia Rynkiewicz, Paulina Czaplińska
6b Emilija Juchniewicz
7a Marcin Liszczikowski
7b Iwona Grycewicz, Eliza Poźniak
8a Dawid Jackiewicz, Aurelia Byczek
8b Mila Pietrowa, Dawid Kamil Ingielewicz.
G1b Robert Stański
G1a Agneta Szilingaitie
G2a Tomasz Kisarewski
G2b Marcin Gasperowicz
G3 Patrycja Kirwiel, Marta Sokolowska
G4 Ewelina Klimaszewska, Żiwile Sokolowskitie
Emilia Mincewicz, Mirosław Podlipski, Tomas Pietkewiczus

Gościliśmy w gimnazjum również panią Barbarę Dwilewicz doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wykładowczynię na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Pani Barbara miała wykład o poprawności językowej dla uczniów klas starszych.

Czwartek poświęciliśmy patronowi gimnazjum. Dobiegł końca projekt „Szlakiem Parczewskiego“. Młodzież z cmentarza w Auxerre, gdzie jest pogrzebany patron, dostarczyła urnę z ziemią z jego grobu. Z ogromna czcią urna po Mszy św. Została umieszczona w kaplicy grobowej rodu Parczewskich.

Piątek był poświęcony poetce Wisławie Szymborskiej. Podczas lekcji języka polskiego uczniowie czytali, analizowali jej wiersze. Szczególną uwagę na twórczość poetki zwrócili uczniowie klas g4, organizując popołudnie poetyckie. Odbył się również dzień kaligrafii. Uczniowie poznali zasady kaligrafii przedwojennej, mieli arkusze ćwiczeń i kaligrafowali wiersze Wisławy Szymborskiej.

Oto mistrzowie kaligrafii:

1. Wiktoria Wobalis 5a
2. Rafał Boban 5a
3. Amelia Jackiewicz 5b
4. Albert Rynkiewicz 5b
5. Oilwia Szamatawicziutie 6a
6. Emilia Rynkiewicz 6a
7. Sylwia Truchanowicz 6b
8. Kamilia Pozniak 6b
9. Edwin Parszuta7a
10. Gabriel Szpakowski 7a
11. Patrycja Juchniewicz 7b
12. Dominika Palcewa 7b
13. Beata Bocewicz 8b
14. Dawid Lachowicz g4

Już tradycyjnie wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do Hymnu”. Ustawieni na łączce przed gimnazjum zaśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego. Został oddany hołd żołnierzom wojska polskiego z lat 1918-1919 na miejscowym cmentarzu. Od poniedziałku do piątku uczniowie klas 5-G4 mieli możliwość zagrać w grę orientacyjną „Śladami polskości”. Oddanie czci językowi ojczystemu jest zasadą zachowania tożsamości narodowej i godności człowieka.

Polonistki

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.