Zakończenie projektu „Szlakiem Konstantego Parczewskiego“

We środę 15 listopada społeczności gimnazjum zostało przedstawione sprawozdanie z wyników projektu „Szlakiem Konstantego Parczewskiego – Patrona gimnazjum“. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, komitet rodzicielski gimnazjum, rada szkoły oraz uczniowie. Grupa robocza zapoznała zebranych z podstawowymi założeniami projektu, a również zademonstrowała jego wyniki. Podstawowa informacja dotyczyła wizyty W Auxerre, zwiedzania Francji, Belgii i Niemiec, uroczystościom związanym z obchodami Dnia Patrona w Niemenczynie. Zgromadzoną przy kawie społeczność gimnazjum z przebiegiem wycieczki zapoznali uczniowie klasy g1 a,b, przedstawiając prezentację multimedialną informującą o podstawowych punktach realizacji projektu, zwiedzonych obiektach, wrażeniach z pobytu. Następnie, zrealizowany staraniem dyrektora gimnazjum i grupy roboczej film, naocznie udowodnił ogrom wykonanej pracy. Nie zabrakło tu sprawozdania z wizyty w Auxerre, migawek ze zwiedzonych zabytków architektonicznych i poznania dzieł kultury Europy. Całość uwieńczyła relacja z obchodów Dnia Patrona w Niemenczynie, gdy ziemia przywieziona z grobu Konstantego Parczewskiego z Auxerre spoczęła w kaplicy grobowej rodu Parczewskich.

Podczas spotkania nie zabrakło słów podziękowania sponsorom wspierającym projekt spółkom akcyjnym „NARTIDA I Ko” oraz „MANO MĖSINĖ“, pomysłodawcom Andrzejowi Aszkieławiczowi i Irenie Karpawiczenie, nauczycielom organizatorom całości: Reginie Komar, Ricie Gvazdaityte, Mariuszowi Tumaszowi, uczestnikom, które z ogromną wdzięcznością wyraził dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz. Swoje spostrzeżenia o realizacji zadań projektowych wypowiedział emerytowany mer miasta Niemenczyn, Mieczysław Borusewicz, podkreślając wagę takich działań na rzecz zachowania tożsamości narodowej Wileńszczyzny.

Imprezy projektowe dobiegają końca. Cieszymy się, że zaowocowały one nowymi doświadczeniami, działalnością poznawczą oraz przekonaniem, że pamięci przodków zawsze trzeba udzielać czas i siły.

Grupa robocza projektu

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.